Street to dla mnie to przede wszystkim wynajdywanie ciekawych kadrów w zupełnie zwyczajnych miejscach. To takie nowe otwarcie i świeże spojrzenie na miejsca które znam.
To również wychodzenie ze strefy komfortu i fotografowanie ludzi mi nieznanych.

To wreszcie radość z uchwycenia i wycięcia jakiegoś kawałka świata w zadziwiającym i niepowtarzalnym momencie.